Edukacija za uspješnu diversifikaciju sredstava za organizacije civilnog društva

Još jedan korak bliže cilju jačanja kapaciteta zaposlenika i članova organizacija civilnog društva.

Na radionici usvajanja znanja, metoda i organizacijskih preduvjeta za uspješnu diversifikaciju izvora sredstava za djelovanje neprofitnih organizacija koja su se održala u travnju ove godine, sudionici su imali priliku osvijestiti strukturu vlastite organizacije, definirati ključne dionike vezane za ciljeve i aktivnosti organizacija, ali i projekta te napraviti jedinstvenu SWOT analizu projekta Nevidjliva Savičenta. Povrh svega, sudionici su usvajali metode izrade troškovnika za projekte. Ovom edukacijom sudionici su još jedan korak bliže cilju jačanja kapaciteta zaposlenika i članova organizacija civilnog društva.

Mentor Sniježana Matejčić, sudionici Općina Svetvinčenat, Šikuti Machine, Mediteranski plesni centar / ZPA, Povijesna udruga Kaštel