Edukacija o planiranju i upravljanju projektima

Jedan od glavnih ciljeva projekta “Nevidljiva Savičenta” je edukacija svih uključenih članova i zaposlenika partnerskih organizacija kako bismo se bolje pripremili na izazove koji nas očekuju u ovom projektu, ali i mnogim budućim projektima.

Organizacije civilnog društva koje djeluju u području nezavisne kulture danas su pod velikim izazovima i pritiscima, zbog čega i nastaje potreba za učenjem dodatnih vještina i znanja unutar organizacija. U ovom projektu osigurali smo niz ciljanih treninga koji odgovaraju na potrebe partnerskih organizacija u različitim područjima. Jedna takva vikend edukacija održala se u siječnju 2019., u Savičenti, u prostoru Mediteranskog plesnog centra. Tema edukacije bila je planiranje i upravljanje projektima — sustavni monitoring i vrednovanje procesa i rezultata tijekom provedbe projekata općenito i u kulturi

Mentor Mladen Majetić, sudionici Općina Svetvinčenat, Šikuti Machine, Mediteranski plesni centar / ZPA, Apoteka, Povijesna udruga Kaštel