FOTOREPORTAŽA Hrpa Savičenta — Đorđe Jandrić

Hrpa Savičenta (Prid vrati, Hrpa Žlinja, Hrpa Šikuti)

U svibnju, u Savičenti i Šikutima, održala se izložba istaknutog hrvatskog suvremenog umjetnika Đorđa Jandrića. Radi se o recikliranju jedne od prvih izložbi u organizaciji grupe Šikuti Machine održane u srpnju 2000. godine čime smo se prisjetili početka izuzetno bogate vizualno-performativne aktivnosti ove skupine koja je u samom početku, između ostalog, bila usmjerena prema revitalizaciji povijesne gradske jezgre Savičente. Zanimljivo je da su i Jandrićeve već tada prepoznatljive problemske skulpturalne manifestacije Hrpe, odnosno njihove prostorne projekcije, prvi put bile upravo izložene u štali istarskog sela Šikuti, a tu je izložbu umjetnik i iskoristio kako bi intervenirao u urbanom prostoru Savičente. Ambijentalna instalacija Prid vrati, izrazito je iluzionističkog predznaka, a osim akcentiranja i reinterpretacije spomeničkog topusa (gradska loža) uspostavlja relacije između dvodimenzionalnog i trodimenzionalnog prostora. Osim ponovljenih radova (crtež Hrpa i Prid vrati), autor je izveo i dvije nove ambijentalne instalacije na štali u Šikutima i u obrambenom jarku savičentinskog kaštela — žlinji. Kustos izložbenog programa je Mladen Lučić.

Fotografije: Andi Bančić

Razgovor s Đorđem Jandrićem (razgovor vodio Mario Benčić).