Hrpa Savičenta (Prid vrati, Hrpa Žlinja, Hrpa Šikuti) — Đorđe Jandrić

Šikuti Machine u sklopu projekta Nevidljiva Savičenta oživljavaju program galerije u Šikutima kroz seriju jednodnevnih izložbi koje će se održati kroz 2019. i 2020. godinu.

Ponavljanjem nekih od važnijih izložbi, koje su se prethodno održale u tom nekonvencionalnom izložbenom prostoru — štali u Šikutima, ali i pozivajući umjetnike na stvaranje novih ambijentalnih i likovnih intervencija i performansa, kustos ovog programa, Mladen Lučić podsjeća nas na ključan period kulturnih aktivnosti u Svetvinčentu koje su tada odmicale od dominantnih institucionalnih praksi u suvremenoj vizualnoj umjetnosti.

Hrpa Savičenta (Prid vrati, Hrpa Žlinja, Hrpa Šikuti)

U petak, 31. svibnja u Savičenti i Šikutima, od 19 do 23 sata, održat će se izložba istaknutog hrvatskog suvremenog umjetnika Đorđa Jandrića. Radi se o recikliranju jedne od prvih izložbi u organizaciji grupe Šikuti Machine održane u srpnju 2000. godine čime se prisjećamo na početak izuzetno bogate vizualno-performativne aktivnosti ove skupine koja je u samom početku, između ostalog, bila usmjerena prema revitalizaciji povijesne gradske jezgre Savičente. Zanimljivo je da su i Jandrićeve već tada prepoznatljive problemske skulpturalne manifestacije Hrpe, odnosno njihove prostorne projekcije, prvi put bile upravo izložene u štali istarskog sela Šikuti, a tu je izložbu umjetnik i iskoristio kako bi intervenirao u urbanom prostoru Savičente. Ambijentalna instalacija Prid vrati, izrazito je iluzionističkog predznaka, a osim akcentiranja i reinterpretacije spomeničkog topusa (gradska loža) uspostavlja relacije između dvodimenzionalnog i trodimenzionalnog prostora. Osim ponovljenih radova (crtež Hrpa i Prid vrati), autor će izvesti i dvije nove ambijentalne instalacije na štali u Šikutima i u obrambenom jarku savičentinskog kaštela — žlinji. Pozivamo sve zainteresirane, širu i stručnu javnost, da se pridruže ovim aktivnostima i sudjeluju u kulturnoj aktivaciji povijesne jezgre Savičente. Za popratni program ovog događanja pobrinut će se glazbenik Livio Morosin.

Đorđe Jandrić rođen je 1956. u Zadru. Godine 1975. upisao je studij arhitekture na Sveučilištu u Zagrebu koji prekida 1978. kada na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu upisuje Nastavnički odjel te studij povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 1985. i stekao zvanje profesora likovnog odgoja i likovnih umjetnosti. Od 1985. do 1991. radi kao nastavnik u osnovnoj i srednjim školama, a potom predaje u Zavodu za dizajn tekstila i odjeće Tekstilno-tehnološkog fakulteta u Zagrebu. Danas predaje na Katedri za kiparstvo Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci u zvanju redovitog profesora. Od 1986. član je Hrvatskoga društva likovnih umjetnika u Zagrebu, a od 1993. do 1998. Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika. Od 1981. redovito izlaže na samostalnim i skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu, a za svoje je radove nagrađivan visokim nagradama. Autor je više kazališnih, televizijskih i filmskih scenografija i jednog kratkometražnog eksperimentalnog filma.

Mladen Lučić rođen je u Zagrebu 1955. godine, gdje je diplomirao povijest umjetnosti 1983. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1975. radi kao stručni suradnik u Galeriji Studentskog centra. U “Studentskom listu” počinje objavljivati likovne kritike 1975. godine, a potom piše za “Polet”, “Start”, “Danas”, “Vjesnik” i brojne druge novine i časopise. Zaposlen kao kustos u Galerijama grada Zagreba (Muzej suvremene umjetnosti) 1983. godine. Od 2004. do 2007. ravnatelj je javne ustanove Pula film festival. Od 2008. godine radi u zvanju muzejskog savjetnika u Muzeju suvremene umjetnosti Istre u Puli. Bio je članom mnogobrojnih ocjenjivačkih sudova i organizacijskih odbora različitih problemskih i skupnih izložbi i filmskih festivala, te članom niza Vijeća u Ministarstvu kulture RH, grada Pule i Istarske županije. Organizirao je i pisao tekstove u katalozima za oko dvjestotinjak izložbi suvremenih hrvatskih i međunarodnih umjetnika, a autor je pedesetak problemskih, studijskih i monografskih izložbi, kao i desetak monografija.

Link na Facebook event.