Ku voliš ti mene, volin i ja tebe

Udruga Šikuti Machinae u sklopu projekta Nevidljiva Savičenta organizira 10 međugeneracijskih čitalačko-razgovornih druženja s temama iz tradicije koje su obrađene kroz različita književna djela.

Je li se nikad bilo lako namurati kako i danas? Ča je to uopće značilo? Ku si se u kega namura, ste se zajno morali ili mogli i uzeti? A ako fameja ni bila za? Kolike su tihe patnje ili stare ljubavi ustale nidi u nikin drugin vrimenima i drugin mistima? A ča ako je namuranost pasala, se i dalje znamo štimati? Danas je Valentinovo našlo gnjizdo u konzumerizmu i laken prelasku tih dvih besid priko usti, ljubav je dobila samo jedan dan u litu. Ni da nan se to čini poštenin, ma nan se našlo juštin za u ten vrimenu provati pročitati kako su se ljudi nikad volili, ma i čuti kako se vole danas. I ča onda z svin tin? Je ljubav samo niki apstraktni pensir, niko osjećanje ko držimo za se ili se ž nje more i ča roditi, ča stvoriti, za njon ča ustati? Je rekla jena od naših nonic da se temu zapovidati ne more. Dojdite nan uvi četrtak poslušati i povidati more li se ili ne i je li ki kad prova i kako u ten pasa.