Nemoj povidati ninemu — mračna strana istarske tradicije

Udruga Šikuti Machinae u sklopu projekta Nevidljiva Savičenta organizira 10 međugeneracijskih čitalačko-razgovornih druženja s temama iz tradicije koje su obrađene kroz različita književna djela.

Koliko je štorijic i deštini ud ljudi ki su nan blizu u selu, ma vero daleko po ten da hi kapimo. Za kega bi rekli da je munjen, za kega da je štriga ili štrigun, pak da je dežgracijan, brižan ili sirota. Za svakega takovega postoji još almeno jedan ili jena ki zna zašto je to tako. ‘Ću ti reči, na nemoj ninemu povidati’, ‘Ja ne znan, ma govore…’, tako počinju te štorijice. Ma ča je prava istina? To je teško znati, čovik sam ima svoj istinu, a okoli njega svaki ima niku drugu, za se ili od sela. Je li bila štriga ili samo drugačija? Ča je mulac manje čovik od drugega? Ku nima muža, a dite da, je zaslužila da je se grdo zove? Koliko je alkoholizam donesa siromaštine i jada u famejami? Koliko su sela i Savičenta bili isključivi? Kega se je rivalo na margine? Nan je danas pomalo ža tih ljudi ili je tako moralo biti, je i će biti i za dalje? Tradicija nosi puno vrijednosti, ma i skriva nepravde. Dojdite posluhnuti ča nan o temu govore libri i povidati ča Vi znate i pensate o temu.