Od Pusta do Vazma

Udruga Šikuti Machinae u sklopu projekta Nevidljiva Savičenta organizira 10 međugeneracijskih čitalačko-razgovornih druženja s temama iz tradicije koje su obrađene kroz različita književna djela.

Vrime od Pusta do Vazma broji kvarnar i sedan dan, tih zadnjih sedan je velikih. Korizma je zarad teg ča je kvarnar dan, ma zašto Pust? I zašto je jušto on kriv za svo slabo ko nas je to pasano lito trefilo? U ča su se nikad maškarivali ljudi, u ča se maškarivamo danas. I za kega ili ča to delamo? Za se ili za ča drugo? Da se zabavimo ili da se pomoremo? Ča pokle tega, u Korizmi ne smimo? Smiti i učiniti ni isto, koliko su se ljudi regole držali? Ki je dela najbolju pincu i kako, š čin su se jaja piturivala i zašto? Ča se je prontivalo za isti. Ništo smo našli po libri, ma već ćemo sigurno od Vas doznati.