O projektu

Nevidljiva Savičenta — prevođenje tradicije u suvremenu kulturu sinergijski je projekt lokalne samouprave i organizacija civilnog društva koji ostvaruje društvenu promjenu razvojem novog modela sudioničkog upravljanja u kulturi usmjerenog prema održivom kulturnom razvoju Općine Svetvinčenat.

Nevidljiva Savičenta objedinjuje prakse, inicijative i pojedince koji suvremenim umjetničkim postupcima povezuju materijalnu i nematerijalnu (lokalnu) kulturnu baštinu sa izazovima današnjice. Nastao u suradnji lokalne samouprave (Općina Svetvinčenat) i organizacija civilnog društva koje profesionalno djeluju u području suvremenih umjetničkih praksi (Šikuti Machine, Apoteka), plesnih i izvedbenih umjetnosti (Mediteranski plesni centar / ZPA), te izvode uprizorenja povijesnih događanja (Povijesna udruga Kaštel), ovaj dvogodišnji projekt dodatno će obogatiti kulturni kontekst Savičente i uključiti lokalnu zajednicu u dijalog. Projekt proizlazi iz otvorenosti i spremnosti svih partnera na suradnju, povezuje ih u nove odnose te njeguje uzajamno povjerenje nužno za dugoročno planiranje kulturnih programa prema potrebama lokalne zajednice.

Ciljevi projekta su formiranje inovativnog modela Vijeća za kulturu u Općini Svetvinčenat, osposobljavanje svih sudionika za vrednovanje kulturnog dobra i planiranje lokalnih kulturnih programa te konceptualno usklađen kulturni program unaprijeđen suvremenim umjetničkim sadržajima te smjernicama za osnivanje Avanti! Centra avangardi. Očekivani rezultati projekta uključuju niz održanih treninga za zaposlenike te članove svih uključenih organizacija, zatim razvoj strategije za osnivanje modela sudioničkog upravljanja, provedeno istraživanje kulturnih potreba lokalnog stanovništva te održane raznolike kulturne aktivnosti poput izložbi, performansa, instalacija, prikupljanja i obrade starih fotografija mještana, plesne radionice i predstave te filmski program. Projekt će zahvaljujući cjelovitoj dvogodišnjoj podršci organizacija civilnog društva i lokalne samouprave unaprijediti kulturni prostor na vidljivoj, programskoj, konceptualnoj razini, kao i na onoj nevidljivoj, organizacijskoj i logističkoj. Projekt su inicirali članovi partnerskih organizacija civilnog društva u suradnji sa zaposlenicima Općine Svetvinčenat.

Ukupna vrijednost projekta Nevidljiva Savičenta — prevođenje tradicije u suvremenu kulturu iznosi 2.270.344,06 kn. Odobreni projekt sufinanciran je sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u iznosu 1.929.792,45 kuna te sredstvima Državnog proračuna RH u iznosu od 340.551,61 kn. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj obavijesti isključiva je odgovornost Općine Svetvinčenat.